Časopis Industrijski razvoj i konkurentnost

Institut za industrijski razvoj pokrenuo je 2015. godine međunarodni e-časopis Industrijski razvoj i konkurentnost s ciljem diseminacije znanja, poticanja rasprava i promišljanja o industrijskom razvoju u suvremenim uvjetima globalizacije, regionalnog ekonomskog integriranja te imperativa održivog razvoja, kao i novih koncepata izrade i provedbe industrijske politike i vezanih politika.

Časopis Industrijski razvoj i konkurentnost ima međunarodno uredništvo, njeguje i potiče interdisciplinarni pristup industrijskom razvoju te objavljuje kategorizirane radove predložene za objavu nakon anonimnog recenzentskog postupka obavljenog sukladno Uputama recenzentima najmanje dvaju neovisnih recenzenta.  Odluku o kategorizaciji rada (stručni ili znanstveni: izvorni znanstveni rad; prethodno priopćenje i pregledni rad) donosi uredništvo na temelju recenzija.

Radovi se primaju i objavljuju na hrvatskome ili engleskome jeziku, a trebaju biti izrađeni u skladu s Uputama autorima.

Etička načela za časopis Industrijski razvoj i konkurentnost temelje se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja (engl. Committee on Publication Ethics – COPE) te su obvezujuća za Urednički odbor, recenzente i  autore. Časopis izlazi jednom godišnje.

Radovi koje časopis Industrijski razvoj i konkurentnost objavljuje iz područja su usko povezanih s pitanjima industrijskog razvoja i konkurentnosti, i u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije, odnosno svijetu (primjerice, radovi koji se bave pitanjima institucionalnog sustava provedbe i politikama koje utječu na industrijski razvoj, pitanjima razvoja pojedinih industrijskih djelatnosti, održivog rasta i razvoja, međunarodne trgovine, utvrđivanja odrednica konkurentnosti, industrijske produktivnosti, ljudskih resursa i strateškog menadžmenta u funkciji industrijskog razvoja, pametne specijalizacije, suvremene tehnologije i tehnološkog napretka u funkciji industrijskog razvoja, uključivanja u globalne lance vrijednosti, financiranja istraživanja, razvoja i inovacija, mogućnosti iskorištenja sredstava Europske unije, zaštite intelektualnog prava vlasništva te drugim važnim pitanjima za područje industrijskog razvoja).

Sadržaj časopisa besplatno se smije upotrijebiti uz poštovanje autorskih prava autora i izdavača.