Slide_2
Slide_1b
Slide_3b
IIR-slider-2

Časopis Industrijski razvoj i konkurentnost

Institut za industrijski razvoj pokrenuo je e-časopis Industrijski razvoj i konkurentnost s ciljem diseminacije znanja, poticanja rasprava i promišljanja o industrijskom razvoju u suvremenim uvjetima globalizacije, regionalnog ekonomskog integriranja te imperativa održivog razvoja, kao i novih koncepata izrade i provedbe industrijske i vezanih politika.

Suradnja

Institut za industrijski razvoj, u skladu sa svojim misijom, vizijom i ciljevima, od samog osnivanja aktivno djeluje na postizanju svoje prepoznatljivosti i važnosti uloge Instituta za industrijski razvoj kao jedinstvenog u Republici Hrvatskoj i stoga potrebnog dionika sustava industrijskog razvoja i podupirućih politika.

Vijesti

Institut za industrijski razvoj objavio je Poziv za predaju radova za časopis. Sve detalje vezane za predaju radova možete pogledati ovdje.

Profesor emeritus dr. sc. Mato Grgić postao je počasnim članom Instituta za industrijski razvoj. Njegov životopis moguće je vidjeti ovdje.

Misija

Misija Instituta za industrijski razvoj: doprinos ostvarivanju pametnog, održivog i uključivog rasta i razvoja unapređivanjem teorije i politike industrijskog razvoja i podupirućih politika kroz interdisciplinarni pristup.

Vizija

Vizija Instituta za industrijski razvoj: postati referentna udruga u području industrijskog razvoja i podupirućih politika koja uspostavlja i promiče dobru praksu kroz partnerski odnos.

Ciljevi

Osnovni cilj djelovanja Instituta za industrijski razvoj je promicanje i unapređenje industrijskog razvoja i podupirućih politika.

Vrijednosti

Djelovanje Instituta za industrijski razvoj temelji se na uspostavljanju i promicanju dobre prakse i profesionalne etike.

Institut za industrijski razvoj predstavlja jedinstvenu udrugu u Republici Hrvatskoj te kao takav, po uzoru na dobru europsku praksu, važan je dionik industrijskog razvoja.

Zašto baš mi?

Institut za industrijski razvoj predstavlja nevladinu, nestranačku i neprofitnu think tank udrugu koja djeluje u svim interdisciplinarnim područjima povezanim s industrijskim razvojem i podupirućim politikama kao odrednicama gospodarskog rasta i razvoja.

Izvrsnost
Integritet
Inovativnost
Neovisnost i transparentnost

Kontaktirajte nas